Mozzarella sandwich

£8.00

pesto, tomato,  rocket & fries