Billy goat gruff (v)

£11.50

ricotta base, red onions, honey, goat cheese, walnuts